Since 1995

BỘT TRỘN SẴN LÀM BÁNH MACAROON

Description

1 kg bột Macaroon +
0,21 kg nước lạnh.
Trộn các thành phần
nguyên liệu, đánh 4 –
6 phút ở tốc độ cao,
tạo hình bột trên giấy
nướng, chờ 20 – 30
phút cho khô bề mặt
Macaroon

Dùng trong sản
xuất bánh
Macaroon.
Dễ sử dụng, tiện
lợi và kinh tế.

Nhiệt độ nướng
140 0 C – 150 0 C
(tùy lò)
Thời gian nướng
18 – 22 phút

1 kg/Túi
8 kg/bao