BỘT TRỘN SẴN LÀM BÁNH BÔNG LAN AUSTRIA SPONGE MIX

0.00

Description

1kg Austria Sponge
Mix
0,65 kg trứng
0,2 kg nước

Bột trộn sẵn dùng
để làm bánh bông
lan

Bánh bông lan:
Nhiệt độ nướng
170 0 C – 190 0 C
(tùy lò)
Thời gian nướng
30 -35 phút

1 kg/Túi
10 kg/bao