Standard 99,9% AMF

0.00

Description

Dạng sệt, màu vàng, mùi thơm đặc
trưng của bơ.
Nhiệt độ nóng chảy: 32 độ C

* Sử dụng cho các loại: bánh ngọt, đặc biệt
chế biến cà phê.
* Bảo quản khô mát 25 – 28 độ C

17kg/Thùng Thiếc