Since 1995

Description

Dạng lỏng, màu vàng đậm.
Nhiệt độ nóng chảy: 20 độ C

* Sử dụng cho các loại: bánh ngọt, đặc biệt
chế biến cà phê.
* Bảo quản khô mát 25 – 28 độ C

17kg/Thùng Thiếc