Since 1995

Corman conc butter Extra

Description

Thể rắn, hình thẻ, màu vàng.
Kích thước: (30x20x1,5) cm
Nhiệt độ nóng chảy: 35 độ C

* Các loại bánh xếp lớp, bánh croissant
* Bảo quản khô mát – 18 độ C

2kg x 5 Thẻ/Carton