Since 1995

Search
Close this search box.

Description

Tỷ lệ sử dụng: 0,4 – 1%

* Được sử dụng trong sản xuất chocolate
hoặc các loại kẹo để làm bóng
* Bảo quản khô, mát 18 – 20 độ C

25kg/Bao