Since 1995

Description

R – 2253K tương đương bơ cacao:
0,1% tương đương 2,1%
0,3% tương đương 5,6%
0,5% tương đương 7,6%

* Được sử dụng trong sản xuất chocolate
để làm lỏng dễ phủ bánh
* Bảo quản khô mát 22 – 25 độ C
Tránh nơi dễ gây cháy nổ

190kg/Thùng Phuy