BỘT TRỘN SẴN LÀM BÁNH DONUT KRAPFEN STAR 100%

0.00

Description

3 kg Krapfen Star
100%
0,05 kg men khô
1,25 kg nước

Bột trộn sẵn dùng
để làm bánh
donut

Nhiệt dộ dầu
chiên
170 0 C – 175 0 C

1 kg/Túi
10 kg/bao