Since 1995

ROSELLIA WHIPPING CREAM BỘT TRỘN SẴN LÀM KEM SỮA TƯƠI

Description

1,5 kg nước lạnh + 1
kg Rosellia cream
powder, trộn đều
trong 3 – 4 phút

Bột kem sữa tươi,
sử dụng làm kem
phủ bánh bông
lan, làm nhân
bánh và các loại
trang trí khác

Tốc độ đánh: 1
phút chậm, 3 – 4
phút nhanh đến
khi đạt độ lớn
mong muốn

1 kg/Túi
10 kg/bao