Since 1995

Search
Close this search box.

BỘT TRỘN SẴN LÀM SỐT CÀ CHUA BUONISSIMA (TOMATO DIP FOR PIZZA)

Description

100gr Buonissima
Pizzafond
600 – 700ml nước
ấm

Bột cà chua
Buonissima kết
hợp với các loại
gia vị, herb theo
hương vị tiêu
chuẩn Italy.
Dễ sử dụng, tiện
lợi và kinh tế.

Nhiệt độ nước
khoảng 70 0 C –
80 0 C

1 kg/Túi
4kg/carton