Since 1995

BỘT TRỘN SẴN LÀM BÁNH MUFFIN VANILLA (AMERICAN MUFFIN)

Description

1 kg Muffin Mix
0,3 kg dầu
0,35 kg trứng
0,225 kg nước

Bột trộn sẵn dùng
để làm bánh cup
cake, muffin

Nhiệt độ nướng
160 0 C – 180 0 C
(tùy lò)
Thời gian nướng
20 -25 phút
(trọng lượng
bánh 70gr –
75gr)

1 kg/Túi
10 kg/bao